O nama

«GSS»-Stanica Jablanica  je osnovana na Skupštini održanoj 01.03.2012 godine u Jablanici,pod nazivom Udruženje «Gorska služba spašavanja» Stanica Jablanica.

Skraćeni naziv je:»GSS»-Stanica Jablanica.

«GSS»-Stanica Jablanica  je samostalno,neprofitabilno  udruženje,  i djeluje na području            Kantona /Županije Hercegovačko-neretvanske.

„GSS“-Stanica Jablanica  može,da u okviru svog djelovanja,bude osnivač privrednih subjekata za izdavačku,marketinšku,ugostiteljsko-turističku i druge aktivnosti sa ciljem ostvarivanja svojih programskih ciljeva u skladu sa Zakonom.

Programski ciljevi «GSS»-Stanica Jablanica  su da planinarstvo kao i svaki rekreacioni boravak građana u prirodi učini sigurnijim i bezbjednijim.Svi aspekti spašavanja iz planina (planinara,seosko stanovništvo,radnici na objektima u visokim planinama,strani i domaći turisti i sl.),drugih nepristupačnih područja kao i spašavanje u  vanrednim okolnostima preventivno djelovanje na podizanju općeg nivoa sigurnosti planinara kao i sve aspekte zaštite prirode i okoliša.

Programske djelatnosti «GSS»-Stanica Jablanica  su:

 

 • djelovanje na ostvarivanju zaštite,sigurnosti i bezbjednosti boravka građana na planini i u prirodi uopšte;

 • osiguranje pomoći i spašavanja stradalih i unesrećenih u planini ili drugom nepogodom i nesrećom ugroženih lica;

 • preventivno djelovanje članova u svojim planinarskim društvima u cilju povećanja sigurnosti u planinama;

 • djelovanje na zaštiti ljudske okoline i razvoju planinarstva uopšte;

 • saradnja sa svim organizacijama koje u svojim programima pozivaju na zaštitu ekoloških vrijednosti  okoliša i planina;

 • uključivanje u realizaciju programskih aktivnosti  planinarskih društava oko sigurnog i bezbjednog boravka i kretanja planinara i građana u prirodi i planini;

 • organizovanje i obezbjeđenje pohoda,marševa,sletova,logorovanja,planinarskih takmičenja i drugih planinarskih manifestacija;

 • školovanje kadrova za planinarske specijalističke aktivnosti;

 • posjećivanje,čuvanje i obilježavanje prirodnih vrijednosti;

 • saradnja sa institucijama i organizacijama koje su po svojim ciljevima bliske;

 • promociju i razvoj turizma na cijelom području djelovanja udruženja a posebno razvoj planinskog, seoskog turizma (razvoj i promocija turizma u ruralnim područjima).